Välkommen till min hemsida. Jag heter Hans Gustavsson och har jobbat med mätteknik och kvalitet i 25 år. Just nu är jag i uppstartsfasen av min firma som jag kommer utveckla efterhand främst på utbildningsidan.

Företagsnamnet "Precuratum" kan vara lite krångligt att lära sig, men sådan är mättekniken, inte alltid så lätt och självklar. Namnet är en mix av "Precision-Accurate-µm". Då jag genom min yrkeskarriär jobbat mestadels med högnoggranna Leitz mätmaskiner så har jag antagit ett latinskt uttryck som ett motto i mitt arbete.

Accurate necesse est! - Noggrannhet är en nödvändighet!