Mobil: 0768-402034

Då jag är ute hos kund har jag telefonen i regel avstängd för att inte störa mitt arbete, tala då in något på mobilsvaret så ringer jag upp när jag har rast. Du kan också skicka ett mail till:
precuratum@outlook.com

Precuratum
Hans Gustavsson
Falköpingsvägen 15
521 98 Broddetorp